ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 – Καθεστώς 4.2 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
H Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

news panchris 2

Η Εταιρεία ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Α/ΦΟΙ ΠΑΝΤΖΙΑΡΟΥ ΛΤΔ, έτυχε χρηματοδότησης στα πλαίσια του Καθεστώτος 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για Δημιουργία και Εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας ή/και Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων

 

© 2024 . Pantziarou Bros. All Rights Reserved.
Website Designed & Developed by webarts